Die Projek

Die Geografie van Filosofie-projek is daarop gemik om die diversiteit in mense se begrip van verstaan, wysheid en kennis van reg oor die wêreld te bestudeer en poog om kruiskulturele navorsing in kognitiewe wetenskap te bevorder. 

Deur die geskiedenis van die filosofie het baie denkers aangedring dat sommige fundamentele filosofiese konsepte universeel is – wat deur alle rasionele mense gebruik word. Historici en Antropoloë was dikwels skepties oor hierdie bewerings. Die vraag wat die projek motiveer, is of fundamentele filosofiese konsepte universeel gedeel word (wat deur alle mense regoor die wêreld gebruik word, ongeag godsdiens en sosio-kulturele agtergrond), en of daar diwersiteit in hierdie konsepte is.

Die projek fokus spesifiek op die volgende konsepte: begrip, kennis en wysheid. Dit het ten doel om nie net wat bekend is oor hierdie konsepte dramaties te bevorder nie, maar ook tot watter mate dit oor godsdienste, kulture en tale gedeel word.

Die Suid-Afrikaanse span van Geografie van die Filosofie-projek is besig om by te dra tot die navorsing deur te kyk na die Suid-Afrikaanse tale en bevolking.

Ons is besonders geïnteresseerd in jou taal – Afrikaans!


Die twee Suid-Afrikaners wat verantwoordelik is vir die plaaslike projek is Professor Veli Mitova en Doktor Josien Reijer. 

Professor Mitova is die Hoof van Filosofie by die Universiteit van Johannesburg en is die medestigter  van die Afrika-sentrum vir epistemologie en wetenskapsfilosofie. Vir meer inligting oor Professor Mitova klik hier 

Doktor Josien Reijer was gebore in Zambia maar het later in Nederland groot geword. Haar studies het haar na die Universiteit van Johannesburg gelei waar sy haar PhD in Sosiologie in Mei 2019 ontvang het. Vir meer inligting oor Doktor Reijer klik hier.

Verteenwoordig Afrikaans!


Jy kan meer uit vind oor die Geografie in Filosofie-Projek!

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: